top of page

Utdanning

Jeg er opptatt av kvalitet i mitt arbeid og ser på kunnskap som ferskvare. Det krever at jeg hele tiden holder meg faglig oppdatert og jevnlig fyller på både min teoretiske og praktiske kompetanse gjennom deltakelse på studier, kurs og refleksjon over praksis.

Der det er mulig dokumenteres kompetansen gjennom sertifiseringer og vitnemål.

Akademisk utdanning

Sertifiseringer

bottom of page