top of page

SKAM

De fleste av oss har et nokså anstrengt forhold til ordet skam. Det er ikke akkurat noe vi liker å snakke med andre om. Skammen vil vi gjerne ha for oss selv, og det er det som gir skammen fantastiske livsvilkår. Den kan kun virke og vokse, når den får holde på alene sammen med deg. 

Selv om det oppleves som om det bare er du det er noe feil med, er skamfølelse noe alle mennesker må forholde seg til. Vi kan aldri unngå å kjenne på skam i ulike situasjoner, men ved å utvide vår kompetanse om skam, kan vi bli mer motstandsdyktige.

Vi kan begrense hvor stor plass skammen får ta i livet vårt, og hvor mye den skal få prege våre valg og handlinger. 

Image by @felipepelaquim

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ALLE, uavhengig av alder, livs - aller arbeidssituasjon. Den intense følelsen av skam som sier oss at vi ikke er gode nok, passer inn eller er verd å elske, er noe vi alle opplever fra tid til annen. Den gjør gjerne at vi trekker oss tilbake og påvirker både selvtilliten og selvfølelsen vår.

Ved å utvide din kompetanse om hva skam er og hva den gjør med deg, vil du kunne ta bedre grep om eget liv, og også være en bedre støttespiller for folk du er i relasjon med (profesjonelt eller privat) som strever med dette.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset består av et webinar og to individuelle veiledningstimer. Veiledningstimene avtales individuelt med hver enkelt deltaker.  Det er plass til maksimum 24 personer pr kurs.  Du deltar anonymt og uten kamera på webinaret.

Gjennom webinaret vil du bli klokere på hva skam er og ikke er. Her igangsettes også prosessen med å lokalisere egne skamutløsere og egne mestringsstrategier. Denne prosessen følges så opp videre gjennom 2 individuelle veiledningstimer, hvor du jobber konkret med deg og ditt. 

Som en liten smakebit på kurset og starte en prosess i deg selv, lytt gjerne til podkasten "Du og jeg og vi to" og episoden: Skamfull, skamløs eller bare skambra

Når er neste kurs ? 

Formiddagskurs
09.00 - 09.45

7. sept,

29. sept

eller 1. nov

Ettermiddagskurs
15.00 - 15.45

2. sept,

27. sept

eller 9. nov

Kveldskurs
19.30 - 20.15

15. sept,

30. sept

eller 16. nov

Arbeidsplasser, skoler eller frivillige organisasjoner kan bestille kurs enten fysisk eller digitalt. Omfang og gjennomføring skreddersys hver situasjon.

Arbeidet med egne skamutløsere gjøres individuelt eller i mindre grupper.

bottom of page