top of page

Refleksjonsgruppe ledere

Gjennom vår årelange kontakt med ledere i ulike situasjoner, er det en ting som går igjen hos mange. De savner noen å dele, reflektere og lære sammen med. Mange ønsker et sted hvor de kan lufte sine idéer, frustrasjoner, suksesser og utfordringer. 

Ved å møtes i grupper kan vi få til noe annet enn det vi kan få til alene eller i individuell veiledning. Ved å dele med hverandre får vi tak i flere perspektiv, flere spørsmål, flere tanker og et utvidet handlingsrom.  Vi blir bedre kjent med oss selv i møte med de andres annerledeshet. 

Gjennom å delta i en refleksjonsgruppe for ledere vil du bli tryggere og mer bevisst i rollen din. Sammen kan vi støtte, utfordre, undre, oppklare og utvikle oss sammen. 

Aktuelle tema for gruppen: 

- personlig lederstil

- kommunikasjon

- arbeidsmiljø

- den vanskelige samtalen

- konflikthåndtering

- tilrettelegger for mestring

Kontor Kaffepause

Hvem passer kurset for?

 Refleksjonsgruppen er åpen for deg som jobber som leder, og som ønsker å utvikle og utforske din lederstil sammen med andre ledere. 

I møte med dere, merker jeg at jeg blir justert.
Det er en god ting, og noe jeg tror vi som ledere trenger.

Skoleleder

  

Hvordan gjennomføres kurset?

Gruppene settes sammen på tvers av organisasjoner, felt og fartstid som leder, da vi vet at ulikhet gir muligheter for mer læring og utvikling. 

Kontrakt skrives for 1 år av gangen og gruppen består av 3- 6 ledere.

 

Gruppen møtes digitalt ca 1 gang i måneden (8 møter) og hvert møte varer 2 timer inkludert pause.

 

For ledere i Stavanger-regionen kan det startes en fysisk gruppe som har treffsted: Ganddal; Sandnes.  

Når er neste mulighet?

Det starter opp 2 nye digitale refleksjonsgrupper høsten 2021, en med trefftid på dagtid og en med trefftid på kveldstid. Datoene for samlingene for våren, settes sammen med gruppen i starten av prosessen. 

Fysisk gruppe startes opp ved minimum 3 påmeldte. Meld din interesse hvis dette er aktuelt for deg. 

Digital gruppe DAGTID

tirsdager fra kl 09.00 - 11.00

14. september - 19. oktober - 16. november - 14. desember

Digital gruppe KVELDSTID

mandager fra kl 18.00 - 20.00

20. september - 18. oktober - 15. november - 13. desember

Fysisk gruppe DAGTID

Treffsted Ganddal; Sandnes

Meld din interesse. Dager og klokkeslett avtales med gruppen når den etableres. 

Fysisk gruppe KVELDSTID

Treffsted: Ganddal; Sandnes

Meld din interesse. Dager og klokkeslett avtales med gruppen når den etableres.

Pris?

kr 9 990,- for 8 samlinger á 2 timer hver gang.

Meld interesse
bottom of page