top of page

Refleksjonsgruppe - ledere

Gjennom vår årelange kontakt med ledere i ulike situasjoner, er det en ting som går igjen hos mange. De savner noen å dele, reflektere og lære sammen med. Mange ønsker et sted hvor de kan lufte sine idéer, frustrasjoner, suksesser og utfordringer. 

Ved å møtes i grupper kan vi få til noe annet enn det vi kan få til alene eller i individuell veiledning. Ved å dele med hverandre får vi tak i flere perspektiv, flere spørsmål, flere tanker og et utvidet handlingsrom.  Vi blir også bedre kjent med oss selv i møte med de andres annerledeshet. 

Gjennom å delta i en refleksjonsgruppe for ledere vil du bli tryggere og mer bevisst i rollen din. Sammen kan vi støtte, utfordre, undre, oppklare og utvikle oss sammen. 

Gruppene settes sammen på tvers av geografi, felt og fartstid som leder, da vi tror ulikhet gir muligheter for mer læring og utvikling. 

Kontrakt skrives for 1 år av gangen og består av 3- 6 deltakere.

 

Gruppen møtes ca 1 gang i måneden (8 møter) og hvert møte varer 2 timer. 

Prosessakademiet tar seg av det administrative og fasiliterer samlingene, men det er deltakerne selv som bringer inn saker og tema de ønsker å jobbe med.

 

 

For ledere i Stavanger - regionen er det mulig å delta på refleksjonsgruppe som møtes fysisk. Møtested: Ganddal; Sandnes

 

 

Pris: kr 9990,- 

Lytting NOSCO.png
bottom of page