top of page

Podkast -

som utgangspunkt for refleksjon

I vårt samspill med andre mennesker, er evnen til å kunne mentalisere viktig. Mentalisering kan sies å være evnen vi har til å forstå hva som skjer inni oss selv og andre når vi er sammen. 

Jeg har lagd en øvelse for selvrefleksjon hvor du kan bli bevisst og trene din mentaliseringsevne. 

Skjermbilde 2021-06-01 kl. 12.21.34.png

For meg er mentalisering noe vi alle gjør i større eller mindre grad i møte med mennesker - når vi lykkes er det godt å være sammen, vi får til samspillet mellom oss - når vi ikke lykkes blir det fort mange misforståelser og samspillet blir utfordrende og vanskelig. 

Gunn Brigitte Danielsen

Mer?

For flere øvelser sjekk ut vår samleside for ulike refleksjonsøvelser 

For å lære mer om mentalisering, sjekk ut podkasten Du og jeg og vi to.

Her finner du en egen episode om mentalisering. 

bottom of page