top of page

Profesjonsveiledning

Profesjonsveiledning er for deg som jobber med å hjelpe andre mennesker på ulike måter. Det kan være du som jobber innenfor helse og sosial, oppvekst og levekår eller lov og orden. Utgangspunktet er at det er din profesjonelle rolle og din arbeidssituasjon som er i fokus. Gjennom dialog, refleksjon og ulike metoder får du mulighet for å jobbe systematisk med din faglige og personlige vekst og utvikling i rollen. Dette er viktig både for den jobben du er satt til å gjøre, men også for å ivareta deg selv slik at du kan stå trygt i din rolle også over tid.  

DSC_0128-2.JPG

Hvordan?

Selve veiledningsøkten er en strukturert prosess med en innledningsdel, arbeidsdel og avslutningsdel. Det er dialogen som er hovedverktøyet, men jeg liker godt å kombinere dialog med kreative metoder for at du lettere skal få tak i nye perspektiv, se nye muligheter og få kontakt med hele mennesket med hode, hjerte og kropp. 

Veiledningen kan foregå individuelt eller i gruppe. Vi kan møtes fysisk til et møte, gå en tur sammen ute eller vi kan møtes digitalt. 

En individuell veiledningsøkt er på 60-90 minutt, mens en gruppeveiledningsøkt er på 120-180 minutt.  

Hvorfor?

Forskning viser at veiledning er en viktig investering på flere måter. Når det er høy kvalitet på veiledningen er erfaringene at deltakerne sitter igjen med:

  • Ny innsikt og økt kompetanse

  • Inspirasjon og økt engasjement

  • Økt kvalitet på leveransene

  • Lavere sykefravær

  • Forebyggende effekt på utbrenthet

Tilbakemeldinger

Dårlig erfaring med veiledning hadde gjort meg skeptisk -med mye motstand. Veiledning med Gunn Brigitte har endret dette. Jeg er veiledningsbar og det er helt fantastisk! Jeg er ikke lenger redd for å bli avslørt som uprofesjonell, at det jeg tenker er galt eller at de problemstillingene jeg tar opp er dumme. Nå vet jeg at alt kan jobbes med og har erfart at Gunn Brigitte skaper trygge rom og besitter de egenskaper og verktøy som skal til for å skape endring

Jeg går inn i hver veiledningstime med Gunn Brigitte med en forventning om egenutvikling og endring- og jeg går aldri skuffet ut. TAKK!

Jeg satt der i gruppeveiledning… fulgte med på en visuell øvelse… og plutselig hadde jeg en fysisk opplevelse (som et klikk) når tankene fant sin plass og fikk en ny mening.

Erfaring

Jeg har erfaring fra profesjonsveiledning innenfor følgende felt

  • Utdanning

  • Rus og psykiatri

  • Barnevern

  • Forvaltning/ saksbehandling

  • Institusjoner/ boliger

Nysgjerrig? 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale 

bottom of page