top of page

Ledertrening/ coaching

I Prosessakademiet har vi en grunnleggende tro på at trening må til for å bli god til noe, og for å opprettholde et høyt nivå på vår ledergjerning.

 

Som leder trener du deg selvsagt på ledelse hver dag, i møte med dine medarbeidere. Men når vi trener oss på direkten, er det ikke alltid like lett å utfordre seg selv og ofte skjer det lite utvikling, spesielt i de situasjonene hvor vi gjerne har størst behov for å forbedre oss. 

I Prosessakademiet legger vi til rette for at du kan trene deg aktivt på å utvikle dine lederferdigheter, spesielt i de situasjonene som krever mye av deg. Treningen skjer individuelt, og form og omfang tilpasses den enkelte leder.

 

I ledertreningen har vi en svært handlingsrettet tilnærming, som vil gi deg store muligheter for læring og endring. 

Seriøs samtale

De vanskelige samtalene

For deg som er opptatt av å utøve god etisk ledelse hvor den andre opplever seg verdsatt som menneske, til tross for den vanskelige situasjonen. 

Forretningskvinne

Medarbeidersamtalen

For deg som har lyst å trene deg på hvordan du kan få til gode og meningsfulle medarbeidersamtaler. Vi trener oss på å skape dialog og engasjement fra alle involverte

Image by Josh Calabrese

Konflikthåndtering

For deg som har lyst å trene deg på konflikthåndtering. Vi trener oss på konfliktdempende språk og hvordan vi på best mulig måte kan ivareta både sak og relasjon i konflikten. 

bottom of page