top of page

Lederskole

Lederskolen går over 1 år og er for deg som i dag står i en lederstilling.

 

Undervisningen er nært knyttet til praksis og består av 8 nettbaserte samlinger, individuelle veiledningsøkter og utprøving i egen praksis. I tillegg legges det til rette for at de lederne som ønsker det kan delta i refleksjonsgrupper for videre læring og erfaringsutveksling.

 

 • Samling 1: Mestring- og relasjonsorientert ledelse

 • Samling 2: Personlig lederstil; visjoner for eget liv og virke

 • Samling 3: Ledelse som praksis

 • Samling 4: Lytting og kommunikasjon i ledelse

 • Samling 5: Etikk og verdier i ledelse

 • Samling 6: Konfliktarbeid i ledelse

 • Samling 7: Endringsledelse

 • Samling 8: Ledelse som gjør en forskjell

 

Hver samling går over én arbeidsdag hvor vi møtes digitalt ca 1 gang i måneden. Her vil det være en god blanding av formidling og aktiv læring gjennom individuelt arbeid, arbeid i mindre grupper og arbeid i plenum. Mellom samlingene vil du motta 1 time individuell lederveiledning for sparring, refleksjon og individuell tilpasning. Du vil også få oppgaver som du praktisk øver deg på i mellom samlingene. På den måten sikrer vi oss at det hele tiden er en tett kontakt mellom teori og praksis, og at du først og fremst lærer gjennom å gjøre.

 

Det er plass til maksimum 12 ledere pr lederskole

 

Oppstart: Høsten 2021; Onsdag 1. september

 

Pris: kr 15 000,-

 

For mer informasjon eller melde din interesse: post@prosessakademiet.no

Vår lederskole baserer seg på anerkjent litteratur og forskning innenfor ledelse med fokus på relasjoner og mellommenneskelig samspill. 

 

Eksempel på litteratur 

 • Teori U; Otto Scharmer

 • Relasjonsledelse; Jan Spurkeland

 • Dare to lead; Brené Brown

bottom of page