top of page

Kjære leder

Å jobbe som leder er en utrolig spennende og givende jobb, men det kan til tider være en nokså ensom jobb, som krever mye av deg. 

For at du skal stå godt i din rolle over tid, er det viktig at du ivaretar deg selv og din kompetanse.

 

I Prosessakademiet har vi spesialisert oss på å bistå ledere i utvikling og opprettholdelse av sin relasjonskompetanse. Det vil si din relasjon til deg selv som leder, og din relasjon til de menneskene du er satt til å lede. Vi er svært opptatt av hvordan vi kan bygge bro mellom teori og praksis

Prosessakademiet har lang erfaring med å bistå både ferske og erfarne ledere i sin livslange læring, og ønsker deg velkommen til oss. Vi håper du vil finne inspirasjon og lyst til å videreutvikle din kompetanse sammen med oss.

I prosessakademiet legger vi til grunn følgende tanker rundt ledelse som praksis : 

Ledelse som praksis handler ikke bare om hva vi gjør, men vel så mye om hvordan vi gjør det og

hvorfor vi gjør det? Det er ikke rollen og strukturen som avgjør, men samhandlingen mellom de

involverte og situasjonen. Man kan lede i enkelte situasjoner, og følge i andre...

(P. Spillane; 2005)

Vil du vite mer om oss?

DSC_0236-2.JPG

Gunn Brigitte Danielsen

Endringsleder og

tverrfaglig veileder

GBD.jpg
bottom of page