top of page

Læringsfellesskap - skole
våren 2022

I Prosessakademiet tror vi at læring og utvikling skjer best sammen med andre, og vi legger derfor til rette for læringsfellesskap hvor vi sammen lærer gjennom blant annet å dele erfaringer, utfordringer og muligheter for å utvikle oss i rollen vår. 

Et læringsfellesskap består av 4-12 deltakere, som møtes ca 1 gang i måneden, og hver samling er strukturert med en innledningsdel, en arbeidsdel og en avslutnings del.

I innledingsdelen får du faglig påfyll på tema valgt av deltakerne

I arbeidsdelen jobber du med temaet ved å knytte det direkte til egen arbeidssituasjon

I avslutningsdelen gir du oppmerksomhet til dine læringspunkter og hva som blir viktig for deg videre i din læreprosess.

Temaene velges av gruppen, og kan for eksempel handle om:  

- Hvordan engasjere alle elevene, og ikke bare noen få? 

- Hvordan snakke om det som er vanskelig å snakke om? 

- Hvordan få til gode grupper og gruppeprosesser? 

- Hvordan ta vare på seg selv i en krevende arbeidshverdag? 

- Hvordan få til det umulige?

Image by Providence Doucet

Gruppene settes sammen på tvers av skole, rolle og fartstid, da vi tror ulikhet gir muligheter for mer læring og utvikling. 

 

Gruppen møtes digitalt ca 1 gang i måneden (6 møter) og hvert møte varer 2 timer. Dag og tidspunkt blir gruppene enige om i forkant. Det er grupper både på dag og kveldstid. 

Gruppene ledes av Gunn Brigitte Danielsen som har lang fartstid både som lærer i ungdomsskolen og som lærer ved lærerutdanningen på UiS. 

I tillegg har hun en mastergodkjent videreutdanning som Tverrfaglig veileder, og har siden 2018 vært fast vert i fagpodkasten Du og jeg og vi to - podkasten for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. Podkasten er produsert av UiS og har som

mål å bygge en bro mellom teori og praksis gjennom å legge til rette for refleksjon over praksis. 

 

Pris: kr 2990,- 

bottom of page