top of page

Kjære lærer

Å jobbe som lærer er en utrolig spennende og givende jobb, men det kan til tider være en nokså ensom jobb, som krever mye av deg. 

For at du skal stå godt i din rolle over tid, er det viktig at du ivaretar deg selv og din kompetanse.

 

I Prosessakademiet har vi spesialisert oss på å bistå undervisere i deres pedagogiske og relasjonelle utvikling. Vår styrke ligger i en enorm entusiasme for læring, og troen på at læring også skal være gøy. 

Gjennom over 20 år med undervisning i ulike aldersgrupper og på ulike nivåer (grunnskole, videregående, høyskole/universitet), er vår kompetanse solid forankret i teori og praksis. 

Vi har spesialisert oss på ulike måter å skape entusiasme for læring, og som legger til rette for dybdelæring, utvikling og mestring.  

Våre to grunnsteiner er troen på at den lærende selv må være aktiv for å lære, og at læringen må skje i et læringsfelleskap som er preget av tillit, respekt og raushet. 

Prosessakademiet har lang erfaring med å bistå både ferske og erfarne lærere i sin livslange læring, og ønsker deg velkommen til oss. Vi håper du vil finne inspirasjon og lyst til å videreutvikle din kompetanse sammen med oss.

I prosessakademiet legger vi til grunn følgende tanker rundt læring og refleksjon : 

Læring oppnås best i grupper der medlemmene interagerer med hverandre og reflekterer over hverandres erfaringer. Det er nødvendig med aktiv deltakelse i gruppen for å lære seg nye ferdigheter, tilegne seg nye holdninger i forhold til egen praksis og vinne ny kunnskap.

(Lewin; 1946)

Vil du vite mer om oss?

DSC_0236-2.JPG

Gunn Brigitte Danielsen

Lærer, dramapedagog, tverrfaglig veileder og endringsleder

GBD.jpg
bottom of page