top of page

Kvalitet og etikk

I prosess akademiet er vi opptatt av kvaliteten på våre leveranser og har derfor utviklet et godt kvalitetsikringssystem for våre bestillinger og tilbakemeldinger på våre oppdrag. All kontakt til prosessakademiet behandles konfidensielt. Du skal være trygg på at du kan stole på oss. 

I vår veiledningspraksis legger vi til grunn de nasjonale retningslinjene for god etisk praksis utarbeidet av Veiledernettverket NOSCO. (Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation)

Kompetansen
Relasjonen
Refleksjonen
bottom of page