top of page

Kreative metoder

Å være kreativ vil si å gjøre noe på en ny måte enn slik vi pleier å gjøre. 

Dessverre har mange av oss gjennom livet glemt det litt ut. Vi har kommet inn på et spor og blitt der, men det betyr ikke at vi ikke kan lære oss på nytt å gå i nye spor. 

Gjennom å prøve å gjøre noe vi er vant med på en ny måte, vil vi åpne opp for nye erkjennelser, ny kunnskap, nye perspektiv og nye muligheter. 

Dette kurset er spesielt rettet mot deg som har en jobb som består mye av å hjelpe mennesker gjennom samtale/ dialog eller deg som er lærer eller leder. Metodene er meget gode til å skape engasjement og refleksjon rundt viktige tema og begrep, ja til og med de temaene som er vanskelige å snakke om vil du oppleve at blir enklere å jobbe med, og deltakerne vil være mer engasjerte og tilstede. 

Alle metodene du lærer kan enkelt tilpasses dine målgrupper og din praksis, og du vil lære gjennom å se, høre, snakke og gjøre.  

Metodene du lærer er bruk av: 
- bilder
- tegning
- post its
- dyrefigurer
- konkreter

Kreative metoder.png

Hvem passer kurset for?

Kurset passer spesielt godt for deg som er lærer, veileder, terapeut, coach eller leder av ulike grupper.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset går over 5 samlinger á 2 timer og 30 minutter inkludert pause. 

Hver samling arbeider vi med ulike metoder. I tillegg til formidling av hvordan metoden kan brukes, legges det opp til at deltakerne gjør seg erfaringer med metoden og reflekterer rundt bruk i egen praksis. 

Vi jobber i plenum og i mindre grupper. 

Begrenset antall plasser.

Når er neste kurs?

Formiddager
09.00 -11.30

30. aug. - 20. sept. - 18. okt - 8. nov - 6. des

Ettermiddager
13.00 - 15.30

7. sept - 28. sept - 26. okt - 16. nov - 7. des

Kvelder
18.30 -21.00

25. aug - 22. sept - 20. okt - 16. nov - 8. des

Kurset kan bestilles direkte til din bedrift eller organisasjon. Kursene kan leveres digitalt eller fysisk, og kan skreddersys deres behov og rammer. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå dere i deres kompetanseheving. 

PS: Rakk du ikke første samling? Vi har nå åpnet opp for at du kan bli med fra 2. samling - ta kontakt. 

Pris?

kr 4 990,- for 5 samlinger á 2 timer og 30 minutter

Starte din læreprosess med en gang?

Sjekk ut denne kreative øvelsen som lar deg jobbe med følelser og post - its

bottom of page