top of page

Workshop: Gruppeprosess

Vi mennesker går gjennom livet inn og ut av utallige grupper. Noen av dem er formelle og med klare rollefordelinger. Noen har vi selv valgt å være en del av, mens andre blir vi pålagt å være en del av. Noen grupper er gode å være i, mens andre kan være nesten uutholdelige. Noen ganger er det godt å være i gruppen, andre ganger vanskelig. Noen ganger blir gode grupper dårlige, mens dårlige grupper blir gode. 

Hva kan du egentlig om grupper og gruppeprosesser? Dette er ofte noe vi lærer lite om gjennom skole og høyere utdanning, samtidig som vi gjennom hele utdanningsløpet blir plassert i ulike grupper og team som skal prestere. Det er som om vi gjerne tenker at dette er noe vi bare må lære gjennom å gjøre oss ulike erfaringer. Men ved å ha kunnskap om hvordan grupper kan forstås og hvilke prosesser som skjer i en hver gruppe, vil vi kunne bli bedre på å forstå hvordan vi kan få grupper til å fungere bedre. Det er ikke nødvendigvis tilfeldigheter og flaks som legger grunnlaget for gode grupper. 

I denne workshopen lærer du mer om hvordan vi kan forstå grupper og gruppeprosesser. Hvilke roller, formelle og uformelle som er tilstede, og hvor vi til enhver tid bør ha oppmerksomheten hvis vi ønsker å få til en gruppe som har mulighet for å bli en god gruppe for både de involverte og for gruppens mål og leveranse.   Workshopen er basert på Susan Wheelan's forskning og forståelse av hvordan grupper fungerer.  

Mentalisering (3).png

Hvem passer workshopen for?

Workshopen passer for deg som har lyst å lære mer om hvordan vi kan få grupper til å fungere, enten som del av din profesjonelle rolle eller som medmenneske. Det er ingen krav om forkunnskap. 

Hvordan gjennomføres workshopen?

Workshopen arrangeres digitalt og har begrenset antall plasser. Det jobbes i plenum og i mindre grupper. Varighet 2 timer og 30 minutter inkludert pauser. 

Neste mulighet? 

Onsdag 22. september kl 13.00 - 15.30 eller onsdag 3. november k 13.00-15.30

Workshopen kan bestilles direkte til din bedrift eller organisasjon. Workshopen kan leveres digitalt eller fysisk, og kan skreddersys deres behov og rammer. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan bistå dere i deres kompetanseheving. 

Pris ?

Kr 950,-

Starte din læreprosess med en gang?

Lytt til noen av dypdykkene om personlig kompetanse i podkasten Du og jeg og vi to

bottom of page