top of page

Følelser og post its

Å være menneske inkluderer å kjenne på mange ulike følelser. Følelsene er av ulike typer og av ulik styrke. De kan i liten grad kontrolleres, de bare skjer og virker i oss. Det vi kan kontrollere er hvor stor plass vi ønsker å gi dem, og hvor bevisste vi ønsker å være.

 

Mange har et nokså anstrengt forhold til sine følelser, og vil helst unngå å snakke om dem eller forholde seg til dem. Men dette gjør ikke at følelsene forsvinner eller slutter å virke i oss. 

I denne øvelsen får du jobbe med å sette navn på ulike følelser og hvordan vi kan jobbe med hvilke vi ønsker å ha oppmerksomheten på. 

Image by Tengyart

For meg er følelser en helt naturlig del av den jeg er, men det er ikke alltid jeg legger merke til hvordan de virker på meg før de holder på å slite meg helt ut ...  

Gunn Brigitte Danielsen

Lære mer om følelser?

Bli med på kurs om skam, en av de sterkeste og mest destruktive følelsene vi alle rammes av til tider.

Sjekk ut podkastepisoden til Du og jeg og vi to

Sjekk ut blogginnlegget

Mer livslang læring?

Sjekk ut vår kurskalender for høsten 2021

Eller ta en titt på vår samleside for flere øvelser som kan brukes i din livslange læring som veileder. 

bottom of page