top of page

Lange episoder - undervisning

Du finner her en oversikt over de litt lengre episodene i podkasten Du og jeg og vi to. Disse episodene formidler en del teoretisk kunnskap i tillegg til refleksjoner og eksempler fra praksis. Varigheten på episodene varierer mellom 25-50 minutt.

Trykk på den episoden du vil lytte til

For å gå tilbake til oversikten over alle episodene i podkasten trykk her: oversikt

Når skjermer møtes

Om de digitale menneske-møtene

Hjelp, vi snakker om konflikter

om konflikthåndtering

Makt

om makten som alltid er tilsted i arbeidet vårt

Å lede i kompleksiteten

om det å være leder, motivator og en trygg havn

Gjest: Ingvill Moen Hovlund

Privat, personlig eller profesjonell

om grensen mellom å være personlig og privat

Å jobbe midt i skvisen

om de skvisene vi står i daglig i vårt arbeid

Gjest: Siv Skogen

Å endre, endrer, har endret

endringsvilje og endringskompetanse

Ferdig snakka

om kommunikasjon

Er det lov å bry seg om seg selv?

om selvomsorg og hvordan ta vare på seg selv i arbeidet

Frihet i trange rammer

om profesjonsloggikk og forretningslogikk

Gjest: Olaug Øygarden

Veiledning eller rådgivning?

om forskjellen mellom veiledning og rådgivning

Relasjon og praksisveiledning

om relasjonens betydning i praksisveiledning

Gjest: Heidi Lie Eriksen

Skamfull eller skambra

om skam, skamutløsere og motstandsdyktighet

Når det kjennes i magen

om etikken i arbeidet med mennesker

Mentalisering

om det å forstå misforståelser 

Profesjonalitet i grenseland

om etikken i de sterke møtene og mye står på spill

Gjest: Kjetil Moen

Følelser i fokus

om hvordan vi forholder oss til følelser i vårt arbeid

Ny i jobben

om det å være ny i jobben og hva det gjør med oss

Kunsten å tenke i sirkler

om det å ha en sirkulær forståelse i sitt arbeid

Du er mye mer enn du tror

Om hva som menes med personlig kompetanse

Tverrfaglig samarbeid

om det å jobbe på tvers av felt og profesjoner

Fra praksis til teori

om broen mellom teori og praksis

Gjest: Olav Levin Johansen

Når verden blir snudd på hodet

om det å jobbe med mennesker i 2020

Du og jeg og vi to - er en faglig podkast for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. 

 

På denne siden finner du lenker til ulike episoder til UiS, Institutt for sosialfag, sin fagpodkast,

der Gunn Brigitte Danielsen fra Prosessakademiet er en av vertene. 

 

Det er NETTOP- UiS som står for produksjon og distribusjon av “Du og jeg og vi to”,

mens fagpodkasten er forankret i Institutt for Sosialfag ved UiS. 

Podkasten startet opp høsten 2018 og frem til prosjektperioden utløp desember 2021,

ble det spilt inn totalt 96 ulike episoder og hadde da nærmere 26 000 nedlastninger.

For å gå tilbake til oversikten over alle episodene i podkasten trykk her: oversikt

bottom of page