top of page

Dypdykk personlig kompetanse

I denne serien tar vi for oss ulike uttrykk for vår personlige kompetanse.

I tillegg til vår formelle kompetanse i form av utdanning og praksis, har vi mennesker også en personlig kompetanse som først og fremst er utviklet på bakgrunn av hvem vi er og hva vi har med oss i sekken fra det levde liv. 

 

Selv om vi har lik utdanning og like yrkesspesifikke ferdigheter, vil vi likevel være ulike i vårt arbeid, fordi vi er ulike som mennesker. 

Dypdykkene er ment å være en inngangsport for å få tak i egne tanker, holdninger og refleksjoner knyttet til sin personlige kompetanse, og hvordan den virker inn i vår profesjonell rolle og arbeid med mennesker.

 

Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.
 

Trykk på den episoden du vil lytte til

For å gå tilbake til oversikten over alle episodene i podkasten trykk her: oversikt

Evnen til å ta seg selv og andre på alvor

Mot til å være upopulær

Evnen til å innrømme feil og si unnskyld

Evnen til å være ydmyk og ikke vite

Evnen til å tåle frustrasjon, motgang og kritikk

Evnent til å være åpen og fleksibel i konflikter

Evnen til å lytte

Evnen til å tåle taushet

Visjoner for eget liv og virke

Å kjenne seg selv

Evnen til å tilegne seg kunnskap

Evnen til å sette pris på mangfold

Evnen til å vise menneskelig varme

Evnen til å beskytte seg selv

Evnen til å strukturere en uovrsiktlig situasjon

Evnen til å gi slipp på kontroll

Evnen til å le av seg selv

Evnen til å inspirere seg selv og andre

Ønsker du å lytte til en lengre episode hvor du kan lære mer om begrepet personlig kompetanse og hva som ligger i det - Lytt til episoden "Du er mye mer enn du tror".  Varighet: 44 minutt

Du og jeg og vi to - er en faglig podkast for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. 

 

På denne siden finner du lenker til ulike episoder til UiS, Institutt for sosialfag, sin fagpodkast,

der Gunn Brigitte Danielsen fra Prosessakademiet er en av vertene. 

 

Det er NETTOP- UiS som står for produksjon og distribusjon av “Du og jeg og vi to”,

mens fagpodkasten er forankret i Institutt for Sosialfag ved UiS. 

Podkasten startet opp høsten 2018 og frem til prosjektperioden utløp desember 2021,

ble det spilt inn totalt 96 ulike episoder og hadde da nærmere 26 000 nedlastninger.

For å gå tilbake til oversikten over alle episodene i podkasten trykk her: oversikt

bottom of page